Harjoittelutarina

Tampereen yliopiston hallintotieteiden kandidaatti Heta Lindgren työskenteli Revisiumilla taloushallinnon asiantuntijana alkuvuoden 2020 aikana: lue haastattelu Hetan ajatuksista kuluneesta kevätkaudesta ja Revisiumilla työskentelystä.

Miten päädyit taloushallinnon asiantuntijaksi Revisiumille?

Hain syksyllä 2019 osa-aikaisen työntekijän paikkaa Revisiumilta. Avoinna olevasta paikasta minulle vinkkasi opiskelukaverini yliopistolta. Ilokseni sain kutsun haastatteluun. Aiempaa kokemusta tilintarkastuksesta minulla ei ollut kuin muutaman yliopistokurssin pohjalta ja vaikka olin työskennellyt taloushallinnossa, tuntui tilintarkastuksen pariin hakeutuminen jännittävältä. Jo haastattelussa vakuutuin, että työyhteisö oli sellainen, mitä arvostin. Rento ilmapiiri työpaikalla vakuutti heti haastatteluun tullessa. Ei tilintarkastajia tarvinnut jännittää.

Miten opiskelujen ja työn yhteensovittaminen mielestäsi onnistui?

Revisiumin toimisto Tampereella sijaitsee keskustassa yliopiston keskustakampuksen läheisyydessä. Koin, että opiskelun ja työn yhdistäminen sujuu paremmin, kun matkoihin ei kulu liikaa aikaa. Koen, että opinnoistani hallintotieteissä ja sivuaineopinnoistani kauppatieteissä oli hyötyä työtehtävissä sekä toisaalta työtehtävät innostivat esimerkiksi opintoihin sisältyvien kirjanpidon yksityiskohtien pariin tutustumiseen ihan uudella tavalla. Perehdytys työtehtäviin oli kattava, ja eteni sopivassa tahdissa. Kaikkea ei tarvinnut osata heti ja apua oli koko ajan tarjolla. Erilaisiin työtehtäviin perehtyminen huomioitiin myös minulle osoitetuissa työtehtävissä. Pääsin toimistolla tapahtuvan tarkastustyön lisäksi tapaamaan asiakkaita ja jopa tarkastamaan varastoja. Koin, että sain itse vaikuttaa työaikojen lisäksi työtehtäviin ja pääsin hyödyntämään omia vahvuuksiani.

Miten kevään 2020 poikkeusolot vaikuttivat työskentelyysi?

Kevään poikkeusolojen aikana olin onnellinen, että tilintarkastus siirtyi sujuvasti toimistolta kotiin. Etätöihin siirtyminen sujui mutkitta. Työkaverit toimivat tukena myös etäoloissa. Työkokemuksestani Revisiumilla ei kuitenkaan ole jäänyt päällimmäisenä mieleen poikkeuskevät, vaan työporukan hyvä tekemisen meininki ja mukavat asiakkaat. Vastoin odotuksiani tilintarkastus on hyvin pitkälti ihmisten kanssa tehtävää työtä. Voisin kuvitella hakeutuvani työskentelemään tilintarkastuksen pariin jatkossakin.

CV-Kuvaus 2019-725.jpg

Heta Lindgren