Kirjanpitolautakunnalta merkittävä kannanotto johdannaissopimusten kirjanpitokäsittelyyn

6.2.2017, kirjoittanut: Jaakko Rönkkö

Kirjanpitolautakunta antoi 13.12.2016 erittäin merkittävän lausunnon suojauslaskennasta ja koronvaihtosopimusten käsittelystä. Lausuntoa on tulkittu siten, että ns. ei-suojaavien johdannaissopimusten osalta negatiiviset arvonmuutokset tulisivat kirjattavaksi kirjanpitoon. Muunkinlainen kirjanpitokäsittely voi täyttää hyvän kirjanpitotavan vaatimuksen. Lausunnon tulkinnalla voi olla erittäin merkittäviä vaikutuksia kirjanpitovelvollisten tilinpäätöksiin per 31.12.2016. Suosittelemme keskustelemaan johdannaissopimusten kirjauskäsittelystä oman tilintarkastajan kanssa ja kiinnittämään erityistä huomiota mm. suojauslaskennan dokumentaatioon sekä johdannaissopimuksista annettaviin liitetietoihin.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto otti asian suhteen tuumaustauon julkaisemalla 24.1.2017 lausunnon, jossa se toteaa, että kirjanpitolautakunnan 13.12.2016 päivättyä lausuntoa ei sovelleta kuntien vuoden 2016 tilinpäätöksissä. Seuraamme mielenkiinnolla kirjanpitokäsittelyn muutoksia johdannaissopimusten osalta. Joka tapauksessa lausunnoilla on herätetty tilinpäätösten valmistelijat kiinnittämään huomiota aiemmin suomalaisissa tilinpäätöksissä pitkälti liitetietojen vastuissa esitettyihin johdannaissopimusten negatiivisiin markkina-arvoihin.