Revisium Oy:stä tilintarkastusyhteisö

7.12.2017, kirjoittanut: Jaakko Rönkkö

Revisium Oy on hyväksytty lokakuussa 2017 Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan toimesta tilintarkastuslain (1141/2015) 6 luvun 5 §:n nojalla tilintarkastusyhteisöksi.

Yhteisörekisteröinti on luonteva askel Revisium Oy:n kasvustrategiassa. – “Asiakkaamme voivat nyt valita tilintarkastajakseen tilintarkastusyhteisö Revisium Oy:n. Tämä helpottaa asiakkaitamme tilintarkastajan valintaprosessissa ja avaa meille uusia ovia tilintarkastusmarkkinassa“, Revisium Oy:n perustajaosakas Henry Kampman kommentoi tyytyväisenä rekisteröintipäätöstä.