Tutkimus suomalaisten kuntien tilintarkastuskertomusten mukautuksiin vaikuttavista tekijöistä

Determinants of audit report modifications in Finnish municipalities (Mikko Paananen, Jaakko Rönkkö, Mikko Zerni, David Hay)

Revisiumin Jaakko Rönkkö on osallistunut tutkimukseen suomalaisten kuntien tilintarkastuskertomusten mukautuksista. Tutkimus julkaistiin syyskuussa 2020 Journal of Accounting and Public Policy -tiedejulkaisussa ja se on nyt luettavissa mm. ScienceDirect -sivustolta.

Tutkimuksessa havaittiin, että vuosien 2009–2013 aikana peräti 33 prosenttia suomalaisten kuntien tilintarkastuskertomuksista sisälsi mukautuksen. Artikkelissa tutkittiin kolmen eri tekijän vaikutusta tilintarkastuskertomusten mukautuksiin. Näitä olivat (1) taloudellinen suorituskyky, (2) päätöksenteon hajautuneisuus ja (3) poliittinen kilpailu.

Revisium pyrkii olemaan toimialallaan johtava tieteellisen ja ammatillisen tiedon tuottaja, soveltaja ja kouluttaja. Palvelemme mielellämme julkisen sektorin asiakkaitamme tilintarkastuksen, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja muiden taloushallinnon neuvontapalveluiden alueilla.

Artikkeliin pääset tutustumaan täältä.

Lisätiedot tutkimuksen tuloksista: hallintotieteiden tohtori Jaakko Rönkkö.