Sisäinen tarkastus

Asiantunteva sisäinen tarkastus nostaa esiin kehityskohteita

Sisäisen tarkastuksen palvelumme kehittävät yhteisön sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ja tukevat siten osaltaan organisaation tavoitteiden saavuttamista. Sisäisen tarkastuksen tuottama arvo kasvaa, kun tarkastajat ovat ennakoivia, tarjoavat uusia näkemyksiä ja arvioivat tulevia vaikutuksia. Palvelumme suunnitellaan tuottamaan lisäarvoa tarjoamalla johdolle organisaation toimintaan ja keskeisiin prosesseihin liittyviä kehityskohteita.

Konkreettista hyötyä yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille

Keskitymme toimeksiannoissamme organisaation ja prosessien kannalta olennaisiin seikkoihin ja raportoimme havainnoistamme siten, että työstämme saatavat hyödyt ovat konkreettisia. Palvelemme pörssiyhtiöitä, julkisen sektorin organisaatioita ja pk-sektorin yrityksiä. Laatumme takeena ovat pitkäaikaisen käytännön kokemuksemme lisäksi esimerkiksi suorittamamme sisäisen tarkastuksen ammattitutkinnot (CIA ja CGAP) sekä tekemämme akateeminen tutkimustyö sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan aihealueilla.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kartoitetaan yhdessä organisaatiollenne hyödyllisin palvelukokonaisuus!