Ajankohtaista

07.12.2017
Revisium Oy on hyväksytty lokakuussa 2017 Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan toimesta tilintarkastuslain (1141/2015) 6 luvun 5 §:n nojalla tilintarkastusyhteisöksi.
06.6.2017
Kirjanpitolautakunta antoi 13.12.2016 erittäin merkittävän lausunnon suojauslaskennasta ja koronvaihtosopimusten käsittelystä. Lausuntoa on tulkittu siten, että ns. ei-suojaavien johdannaissopimusten osalta negatiiviset arvonmuutokset tulisivat kirjattavaksi kirjanpitoon.
06.2.2017
Kirjanpitolain muutoksista huolimatta huomio kannattaa edelleen kohdistaa oikeisiin asioihin – tilinpäätöksen oikeellisuuden varmistamiseen.
07.12.2016
Revisium Oy:n veroasiantuntija, KTM Sakke Vehkakoski on suorittanut hyväksytysti HT-tilintarkastajatutkinnon täydentäen siten Revisiumin auktorisoitujen tilintarkastajien joukkoa.
01.12.2016
KTM Sakke Vehkakoski on aloittanut Revisium Oy:n veroasiantuntijana 1.10.2016 alkaen. Sakke vahvistaa osaamisellaan Revisiumin kattavaa palvelutarjontaa veropalveluiden ja koulutuksen saralla.