Tutkimus: kuntien sisäisessä valvonnassa kehittämistarpeita

 

Näkökulmia kuntien sisäisen valvonnan tilaan tilintarkastuskertomuksissa esitetyn informaation valossa (Mikko Lilja, Mikko Paananen, Jaakko Rönkkö, Lasse Oulasvirta)

Revisiumin Mikko Lilja ja Jaakko Rönkkö osallistuivat tutkimukseen, jossa selvitettiin kiinnostavaa kuntien sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen yhteyttä. Artikkeli julkaistiin uusimmassa FOCUS LOCALIS -lehdessä (1/2020).

Tutkimuksessa havaittiin, että kuntien sisäistä valvontaa oli tarpeen kehittää edelleen. Jopa 20 prosenttia kuntien tilintarkastuskertomuksista tutkimuskaudella sisälsi sisäiseen valvontaan liittyvän mukautuksen. Samalla todettiin, että sisäistä tarkastusta hyödyntävistä kunnista 17 prosenttia sai sisäisen valvonnan osalta mukautetun tilintarkastuskertomuksen.

FOCUS LOCALIS -lehdessä julkaistaan paikallisuutta, kuntia, alue- ja paikallishallintoa käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita, tutkimustiedotteita, puheenvuoroja ja kirja-arvioita.

Revisium pyrkii olemaan toimialallaan johtava tieteellisen ja ammatillisen tiedon tuottaja, soveltaja ja kouluttaja. Palvelemme mielellämme julkisen sektorin asiakkaitamme sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen alueilla.

Lisätiedot tutkimuksen tuloksista: hallintotieteiden tohtori Jaakko Rönkkö ja hallintotieteiden tohtori Mikko Lilja.