Kohti HT-tutkintoa ja sen yli! 20 vuotta taloushallinnon alalla - Terhi Tirkkonen

 

Revisium sai vastikään uuden auktorisoidun tilintarkastajan, kun kollegamme Terhi Tirkkonen Lahden toimipisteeltä saavutti uuden virstanpylvään urallaan suoritettuaan hyväksytysti HT-tutkinnon! Taloushallinnon kenttä ei ole Terhille entuudestaankaan täysin tuntematon, hänellä nimittäin alkoi kolmas vuosikymmen taloushallinnon tehtävissä ja pyöreitä päästään viettämään helpottuneissa tunnelmissa. Elokuussa järjestetyn tentin jälkeen useita kuukausia tenttituloksia jännitettyään, Terhi kertoo olevansa positiivisesti yllättynyt saatuaan tutkinnon läpi ensimmäisellä yrittämällä.

Kysyimme Terhiltä, millainen prosessi kohti HT-tenttiä on ollut, ja onko ”kirjainten” saavuttaminen alkanut näkymään jo työpöydällä. Hänen mukaansa tilinpäätöskausi on alkanut vauhdikkaasti ja ensi kaudelle on kaavailtu omia ”allekirjoitettavia” asiakkaita. Näin vajaa kuukausi auktorisoinnin jälkeen, toistaiseksi vielä työnkuva ei ole muuttunut merkittävästi.

 

Kohti HT-tutkintoa

Varmasti useimmat tenttiin osallistuneet muistelevat lämmöllä kesäiltoja, joita he ovat viettäneet ISA-standardeja lukien. Joillekin luku-urakka on saattanut aiheuttaa jännitystä ja toivoa siitä, että kova työ palkittaisiin. Myös Terhiä jännitti tenttiin lähteminen. Lukeminen jäi hänen mukaansa lopulta melko vähäiseksi, sillä hän käytti kevään ja kesän ensisijaisesti suorittaen tutkintoon vaadittavia lisäopintoja.

Vaikka takuita onnistumiseen ei vielä elätelty, tentin tekeminen meni Terhin mukaan lopulta suhteellisen kivuttomasti. Kollegoiden vinkkien mukaan, pisteitä lähdettiin hakemaan ensin ”varmoista paikoista” ja loppuaika pähkäiltiin haastavimpia tehtäviä niin hyvin kuin mahdollista. Terhin kohdalla myös vahvasta tilinpäätöksen sisällön tuntemuksesta oli hänen mukaansa etua tentin toisena päivänä.

Tenttiin valmistautuville hän antaa vinkiksi aiempien vuosien tenttien lukemista ja tutkimista sekä hyvien muistiinpanomateriaalien tekemistä. Tentistä ei myöskään kannata tehdä itselleen ”peikkoa”, vaan menee tekemään parhaansa. Jos ei pääse heti läpi, aina voi yrittää uudestaan.

 Tutustu HT-tutkintoon

Terhi HT.jpg

Terhin polku kohti tilintarkastusta

”Numerot ja taloushallinto ovat olleet aina lähellä sydäntä. Aikanaan minulla oli ajatuksissa oikis, koska olen ollut aina kiinnostunut myös lakiasioita. Tilintarkastukseen törmäsin AMK:ssa ja koin mielekkäänä erityisesti mahdollisuuden asiantuntijatehtävissä toimimiseen. Ajauduin ammattikorkean jälkeen kuitenkin tilitoimistoon töihin ja aloin luoda uraa sillä saralla. Haave tilintarkastuksesta realisoitui muutama vuosi sitten, kun ystävä huomasi Revisiumin työpaikkailmoituksen ja kannusti minua hakemaan tehtävään. Hetken epäröityäni ajattelin todella kaipaavani uusia haasteita. Ajoituskin tuntui lopulta varsin sopivalta ja jo työhaastattelussa löimme kättä päälle Villen (toimitusjohtaja) kanssa. Tilintarkastus on tarjonnut minulle mielekkäitä tehtäviä, jossa olen päässyt hyödyntämään omia vahvuuksiani. Tilintarkastuksessa on aina jossain määrin neuvoa antava ja asiantunteva luonne, mikä myös motivoi minua suuresti. Verrattuna aiempaan, käsitykseni käytännön tilintarkastuksesta on myös muuttunut työn myötä – tilitarkastuksessa esimerkiksi organisaatioiden hallinnon tuntemus on merkittävässä roolissa ja on tärkeää osata tarkastella liiketoiminnan olennaisia elementtejä. Vaikka tilintarkastajilta vaaditaan monipuolista taloushallinnon ja liike-elämän osaamista, on kuvitelma kaiken tietävästä gurusta karissut”, Terhi naurahtaa.

Terhi on innoissaan vastuusta, jota tulee auktorisoinnin myötä saamaan. Hänestä on innostavaa päästä tekemään töitä entistä itsenäisemmin ja oman työn hallinta tulee kasvamaan. Myös yhteydenpito ja keskustelu asiakkaiden kanssa tulee lisääntymään, mitä hän pitää erittäin tervetulleena.

Terhi on sanojensa mukaan ollut aina kiinnostunut kouluttamisesta ja kertoo mielellään osallistuvansa tulevaisuudessa tilintarkastuksen lisäksi myös taloushallinnon alan neuvonta- ja koulutustehtäviin. Oltuaan 16 vuotta tilitoimistoissa töissä, KLT-kirjanpitäjällä on kertynyt hyvää tuntemusta tilinpäätöksen laadinnasta. Kollegoiden mukaan Terhi tuo osaamisellaan kullanarvoista tietotaitoa yhteisöömme.

Terhin mukaan alan vaihto aikuisiällä on ainakin hänen kohdallaan ollut erinomainen päätös ja hän kannustaakin alan vaihtoa harkitsevia kokeilemaan rohkeasti uutta!

Terhi HT.jpg